Information om vår verksamhet och våra byggnader

Föreningen skall enligt sina stadgar värna och vårda Bjärkebygdens miljö och historia, samt föra denna vidare till kommande generationer. Idag har vi över 450 medlemmar och våra sammankomster och arbetsmöten är öppna för alla.

Vill Du delta i eller stödja föreningens arbete kontaktar Du någon i styrelsen.

Vill Du bli ny medlem så är medlemsavgiften för 2023 100 kr för enskild person. För ytterligare familjemedlemmar är avgiften 75 kr per person. Är Du under 19 år betalar Du ingen avgift. Vårt bankgiro är 726-5341 och swish 123 059 29 64 (ange namn och medlemsavgift).

Verksamheten har fyra huvudinriktningar. Den första är sommaraktiviteter knutna till Gräfsnäs slottspark med våra byggnader i centrum. Den andra är verksamheter i och i kring Stora Mellby Mekaniska Verkstad. Tredje inriktningen är olika arrangemang under hela året. Hjulets dag är det största men i övrigt är spännvidden stor från kåserier med olika teman till musikunderhållning, traktorutflykter, skolresor, torp-vandringar m.m. Slutligen stödjer och medverkar föreningen i framtagning av böcker/skrifter och filmer med koppling till bygden.

Gräfsnäs Slottspark

Till samma plats i slottsparken har föreningen under åren flyttat fyra byggnader och byggt upp två, efter gamla förlagor, och på det viset skapat en sammanhållen miljö med byggnader som återspeglar hur det kan ha sett ut vid 1900-talets början.

Soldatstugan

1935 inköptes Molanders soldattorp i Torp, Erska. Torpet flyttades till parken 1936 och inredningen består av tidstypiska inventarier från bygden.

Skiftesverksladugården

En gammal ladugård, byggd i skiftesverk, flyttades från ett torp i Stora Mellby och sattes upp bakom soldatstugan.

"Hembygdsladan"

Ursprungligen var detta ett väderskydd för parkens hjortar och placerat på "lekarevallen". Efter en viss tillbyggnad är den nu placerad strax nedanför soldatstugan.

Smedjan

Smedjan är flyttad från Oxegården i St. Mellby.

Skvaltkvarnen

Kvarnen är byggd på plats efter en förlaga från Risveden. I kvarnen mals mjöl bl.a. vid hembygdsdagen i juni.

Kölnan

Kölnan är byggd på plats på 1990-talet efter en förlaga från Aspås, Lagmansered. Kölna är ett "torkhus" för malt och lin m.m.

Stora Mellby Mekaniska Verkstad

Föreningen övertog 1994 Karl Larssons gamla verkstad i St Mellby. Verkstaden drevs mellan åren 1916-1994. Först med olika reparationsarbeten och tillverkning av tröskverk men från 20-talet alltmer med inriktning på lantbruksredskap, tändkulemotorer och skruvstycken. Mot slutet tillverkades plåtslageriverktyg och verktyg för bockning av armeringsjärn.

Vår ambition är:

Utställningshuset

Byggdes 1901-02 och användes som magasin för omlastning till järnvägen. Används idag som utställningslokal, visst reparationsarbete och föreningslokal.

Verkstaden

Byggdes ca. 1916. I byggnaden finns kvar en fungerande maskinuppsättning från 1920-talet.

Maskinhall

För att kunna öka möjligheterna att visa upp renoverade objekt med anknytning till bygden, byggdes 2011 ett nytt hus som fungerar som utställningshall.

Övriga byggnader

Rännestugan

1963 mottog föreningen en gammelstuga inkl. inventarier från makarna Persson i Ränne, Asmunds-gården. I stugan finns en takbjälke märkt med årtalet 1795.

Mörlanda Kvarn

1945 inköpte föreningen en holkkvarn av hemmansägare Janne Andersson i Mörlanda. Kvarnen hade ursprungligen stått vid Gästgivargården i Sollebrunn.

Arrangemang

Föreningen ordnar varje år ett stort antal arrangemang med olika inriktning. Spännvidden är stor – från torpvandringar, lieslåtter, musikunderhållning, kåserier och hembygdsdag i Gräfsnäs slottspark till Hjulets Dag som äger rum första söndagen i juni. I slottsparken visas då maskiner, veteranfordon, traktorer och mycket annat. Hjulets dag besöks av 4-5.000 personer. Varje år ordnar också föreningen skolresor för 3:e klasserna i Bjärke för att ge de unga en känsla för bygden och dess utveckling.

Filmer och böcker/skrifter

Föreningen har genom åren tagit fram eller medverkat till ett stort antal filmer och böcker. Första filmen gjordes redan 1963 och på senare tid har en film producerats årligen. Även i år kommer en film att ges ut som belyser händelser i Bjärke under det gångna året.

Föreningens produktion av böcker och skrifter inleddes med "Dansbanor i långa banor" och den senaste utgåvan är "Betong, Möbler & Ost - Bjärkes industrihistoria".